24.09.2019 #शिवसेनाच्या प्रथम ती या कार्यक्रम प्रसंगी पिंपरी आकुर्डी येथे