24.08.2021 कर्जत शहरातील मुख्य रस्त्यावर तिर्थरूप श्री नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या नावाने प्रवेश द्वारा उभे करण्याच्या न आप्पा बारणे