24.07.2021 कर्जत शहरात पुराचे पाणी शिरलेल्या भागाची खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी आधिकाऱ्यांच्या समवेत केली पाहणी