24.06.2021 महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावीत केलेला पुणे जिल्ह्यातील रिंगरोड मावळ तालुक्यांतील श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर भेदून बोगदा पाडून