24.05.2021 संभाजीनगर येथील श्री गुरू दत्त सेवा मंडळाच्या वतीने कोरोना काळात गरीब कुटूंबातील नागरीकांना आज माझ्या हस्ते अन्नधान्य वाटप करण्यात आले या प्रसंगी