24.05.2018 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या प्रयत्नातून पवना धरणातील गाळ काढण्याची