23.09.2017 पिंपळे गुरव येथील तुकाई मंदिरात नवरात्री निमित्त देवीची आरती