23.8.2018 पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध समस्या संदर्भात आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या सोबत झालेल्या बैठकी