23.7.2020 देहू संस्थानच्या भक्तनिवास इमारतीमघ्ये १०० बेडचे कोव्हीड सेंन्टर उभारले आहे त्याची पहाणी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी केली सोबत हवेली प्रांतआधिकारी सचिन बारवकर,