23.05.2018 लोणावळा शहर येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून करण्यात येणा-या रस्त्याच्या भूमिपूजन प्रसंगी