23.05.2018 महाराष्ट्र शासनाच्या मजदूर अर्थसहाय्य निधी अंतर्गत महाराष्ट्र मजदूर संघटना यांच्या वतीने नोंदणीकृत २०० बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी ५०००- रुपये अवजारे खरेदी