23.12.2017 कर्जत तालुक्यातील खांडस ,नांदगाव ,बेडीस ,भालवडी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून जिल्हा परिषद शाळांना संगणक वाटप