23.12.2017 अंदर मावळ भागातील आदिवाशी मुलाच्या मॅरेथॉन स्पर्धेचे उद्घाटन करताना