23.11.2018 गुरुनानक जयंती निमित्त देहू रोड येथील गुरव्दारास भेट देण्यात आली त्या प्रसंगी