23.11.2018 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या प्रयत्नातून सुरु असलेल्या मावळ तालुक्यातील वडगाव स्टेशनच्या विस्तारीकरण व सबवेच्या कामाची पाहणी करताना