23.07.2021 उरण येथील करंजा मत्स्य बंदराच्या समस्या तसेच मत्स्यव्यसायीकांच्या समस्या बाबत आज केंद्रीय मंत्री मा.श्री पुरुषोत्तम रूपाला यांची भेट