23.06.2019 पिंपरी चिंचवडकरांच्या वतीने खासदारा श्रीरंग आप्पा बारणे यांचा जाहीर सत्कार