23.04.2019 मावळ तालुक्यातील कान्हे फाटा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यास