22.03.2018 रगांव येथील मुरलीधर पेटकर यांना काल पद्मश्री पुरस्कार दिल्ली येथे राष्ट्रपती यांच्या हस्ते देण्यात आला