22.12.2018 श्री दत्त जयंती निमित्त किर्तन सोहळा प्रसंगी थेरगांव