22.12.2018 चिंचवड येथे हिंदवी प्रतिष्ठान कबड्डी प्रशिक्षण केंद्रास आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्या निधीतून देण्यात आलेल्या कबड्डीची मॅट