22.10.2018 मावळ तालुक्यातील किन्हई येथील शिवसेना शाखेच्या नामफलकाच्या अनावरण