22.05.2021 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कै.ह.भ.प प्रभाकर मल्हाराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल आकृर्डी येथे सुरू होणाऱ्या १३२ बेडच्या इमारतीची पाहणी