22.05.2021 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजित थेरगांव येथील १८४ बेडच्या इमारतीचा पाहणी दौरा