22.03.2020 कोरोना विषाणूच्या सावटात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार आपण सर्वांनी एकजुटीने मा.पंतप्रधान व मा.मुख्यमंत्री यांच्या सुचनाचे पालन केले धन्यवाद !