21 June 2016 Panvel & Kharghar Railway Nirikshan Daura