21.9.2018 सम्राट मित्र मंडळ थेरगांव यांच्यावतीने गौरी गणपती सजावट स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण समारंभ प्रसंगी