21.2.2020 महाशिवरात्री निमित्त आज सोमेश्वर वाडी पाषाण एैत्याहासिक पुरातन महादेव मंदिरा मध्ये पुजा करतांना