21.09.2020 केंद्रीय आरोग्य मंत्री डाॅ.हर्षवर्धन यांची भेट १ सप्टेंबर पासुन केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आरोग्य साधन सामग्री,साहित्य व करोना संबंधी इतर मदत बंद केली आहे ती मदत सुरू