21.08.2019 नेव्ही सेफ्टीझोन रद्द करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव डिफेन्स सेक्रेटरी संजय मैत्रा यांच्याकडे दिल्ली