21.07.2021 केंद्रीय नागरी उड्डान मंत्री मा.ना.जोतीरादित्य सिंधिया( शिंदे )यांची आज दिल्ली येथे भेट घेऊन सुभेच्छा दिल्या