21.01.2021 केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय ना.श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे