20.04.2018 कळंब ता. कर्जत येथे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले वाटप प्रसंगी