20.10.2020 मावळ तालुक्यांतील पाचाणे,पुसाणे,आढले,उर्से,या गावातील अतिवृष्टी मुळे झालेल्या भात पिकाची पहाणी आज केली व शेतकऱ्यांच्या व्यथा संमजुन घेऊन कृषी आधिकारी व तहसिलदार यांना