20.1.2020 केंद्र सरकारच्या दिशा कमिटीची रायगड जिल्ह्याची बैठक कमिटीचे अध्यक्ष खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे याच्या अध्यक्षते खाली नियोजन समिती भवन आलीबाग येथे