20.01.2018 पिंपरी डॉ.आंबेडकर चौक येथे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मध्ये चाललेल्या भ्रष्टाचार विरोधात धरणे आंदोलन प्रसंगी