20.01.2018 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या खासदार निधीतून पनवेल येथे उभारण्यात आलेल्या ओपन जीम उद्घाटन