20.09.2018 पुणे येथील प्रसिद्ध आखिल मंडई गणेशोत्सव मंडळाच्या शारदा गजानन गणपतीच्या आरती प्रसंगी