20.05.2021 पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए)मध्ये विलीनीकरण पत्रकार परिषद घे