20.04.2019 उरण दौ-यात चिरनेर येथे स्मृती स्तंभास अभिवादन केले