19.9.2018 पिंपरी येथे आसवानी ग्रुपच्यावतीने गणपती विसर्जनसाठी स्वखर्चाने कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून दिला त्या प्रसंगी