19.9.2018 पिंपरी चिंचवड येथे जैन बांधवाच्या चातुर्मास पर्वशन पर्व निमित्त आयोजित कार्यक्रम प्रसंगी