19.10.2020 बारामती,इंदापूर,दौंड या तालुक्यांतील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी नुकसानग्रस्त गरजू नागरिकांना जीवनावश्यक साहित्याचे वाटप केले