19.1.2020 अखिल गुरव समाज संघटनेचा मेळावा व नागरी सत्कार प्रसंगी खंडोबा माळ आकुर्डी येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे