19.01.2018 विश्व जागृती मिशन पुणे मंडल आयोजित परमपूज्य श्री सुधांशुजी महाराज यांच्या काळेवाडी पिंपरी येथे विराट भक्ती सत्संग प्रसंगी