19.04.2019 सांगवी मधील शितोळेनगर येथून रॅलीला सुरुवात झाली