19.04.2019 पनवेल ग्रामीण भागात प्रचार दौऱ्यास सुरुवात….. गावोगावी भेटी देत, नागरिकांशी चर्चा करत