19.04.2019 पनवेल ग्रामीण भागात प्रचार दौऱ्या प्रसंगी स्टील चेंबर टॉवर, कळंबोली येथे कार्यकर्ता बैठक व तालुक्यात विविध गावाना भेट दिली