19.04.2019 पनवेल ग्रामीण भागात प्रचार दौऱ्या प्रसंगी माऊंट ब्लॅक सोसायटी येथे बंगाली समाज बांधवांशी चर्चा केली