19.04.2019 पनवेल ग्रामीण भागात प्रचार दौऱ्या प्रसंगी जलवायु विहार वसाहतीमध्ये माझी सैनिकांशी चर्चा केली चर्चा केली